flicker to hope ne demek?

 1. Umut ışığı

umut

 1. Ummanın verdiği rahatlık
 2. Ummaktan doğan güven duygusu
 3. Bu duyguyu veren kimse veya şey
 4. Ümit
 5. Umulan şey
 6. (en)Hope.
 7. (en)Expectation.
 8. (en)Expectance.
 9. (en)Expectancy.
 10. (en)Wish.

flicker to

 1. titremek, titreşmek

flicker effect

 1. Kırpışma etkisi

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

hope

 1. İstemek, arzu etmek
 2. Beklenti içinde olmak
 3. Ummak, ümit etmek
 4. Ümit, umut
 5. Beklemek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

flicker toflicker effectflicker filterflicker of hopeflicker photometerflickerflickeringflickeringlyflickerlessflickermouseflickenflickflick dağlayıcısıflick throughflictoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın