flatter oneself ne demek?

  1. Sanmak, hayaline kapılmak

flatter

  1. Slang yaltaklanmak, yağ çekmek
  2. Dalkavukluk etmek
  3. Gururunu okşamak, ümit vermek, methetmek, övmek, göklere çıkarmak
  4. Pohpohlamak, yağ yakmak, kompliman yapmak, övmek, göklere çıkarmak, gururunu okşamak, olduğundan güzel göstermek

flatterer

  1. Dalkavuk, yağŸcı

oneself

  1. Kendisi, bizzat, kendi kendine.
  2. Kendine, kendisi, kendi, kendi kendini, kendini

Türetilmiş Kelimeler (bis)

flatterflattererflatteringflattering wordsflatteringlyflatteryflattedflatted houseflattenflatten outflatten with a bulldozerflatflat and wideflat baked breadflat base rimflat bottomoneselfoneself ile gitmekoneself ile kendini adamakonesones bestones better halfones better selfones chief aversiononeone one a pieceone a.m.one act play
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın