flatter oneself ne demek?

 1. Sanmak, hayaline kapılmak

flatter

 1. Ümit vermek
 2. Methetmek, övmek
 3. Kompliman yapmak
 4. Olduğundan güzel göstermek
 5. Göklere çıkarmak
 6. Yaltaklanmak, yağ çekmek
 7. Dalkavukluk etmek
 8. Gururunu okşamak
 9. Pohpohlamak, yağ yakmak

flattered

 1. Övülmüş
 2. Methedilmiş
 3. Pohpohlanmış
 4. Gururu okşanmış

oneself

 1. Kendisi, bizzat, kendi kendine.
 2. Kendine, kendisi, kendi, kendi kendini, kendini

Türetilmiş Kelimeler (bis)

flatterflatteredflatteredlyflattererflatteringflattering wordsflatteringlyflatteryflattedflatted houseflattenflatten outflatten with a bulldozerflatflat and wideflat baked breadflat base rimflat bottomoneselfoneself ile gitmekoneself ile kendini adamakonesones bestones better halfones better selfones chief aversiononeone a pieceone a.m.one act playone address
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın