fila radikularya ne demek?

 1. Kök lifleri.
 2. Kök lifleri.
 3. (en)Fila radicularia.
 4. (la)Fila radicularia

kök

 1. Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm.
 2. Süsende olduğu gibi yer üstüne sap çıkaran çok yıllık yer altı gövdesi.
 3. Bazı şeylerde dip bölüm.
 4. Köküyle ve sapıyla çıkarılan bitkilerde tane.
 5. Dip, temel, esas
 6. Kaynak, köken
 7. Bir kimseyi bir yere bağlayan manevi temel güçlerin bütünü.
 8. Kelimenin her türlü ekler çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümü: Yaptırmak kelimesinde kök, yap- bölümüdür.
 9. Sazı kurmaya yarayan burgu, kulak.
 10. Sap.

fila radicularia

 1. Fila radikularya

fila

 1. Sıra

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fila radiculariafilafilaceousfiladelfitfiladelfiya kromozomufiladorfilador bağıfiladorlufilafilfilagreefilfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil derisi hastalığıradikularisradikularadikulitisradikulogangliyonitisradikulomeningomiyelitis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın