fallacy ne demek?

 1. Yanlış inanış, safsata
 2. Yanlış fikir
 3. Aldatma, hile, yanlışlık
 4. Mantık kurallarına aykırı gelen sav
 5. Mantıksızlık, yanlış
 6. Hata, temelsizlik
 7. Aldatıcı kavram
 8. Sahte görünüş

yanlış

 1. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata.
 2. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı
 3. Bir biçimde, yanlış olarak, hatalı olarak
 4. Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.
 5. Yanlış bir biçimde, yanlış olarak, hatalı olarak
 6. Doğru olmayan, biçimsel düşünme yasalarına uymayan.
 7. Düşünülen şeyle uyuşmayan. Karşıtı bk. doğru.
 8. Sözeden dildeki 'yanlıştır' birli yükleminin içlemi olanyanlış olma özelliği. || Doğruluk çizelgelerinde geçen 'Y' yada '0' simgesi bu özelliğin sözeden dildeki adıdır. || Krş.. doğruluk değeri, doğru.
 9. (en)Amiss.
 10. (en)Errant.

fallacy of composition

 1. Bileşim safsatası
 2. Birey, bütün yanıltmacası
 3. Terkip hatası

fallacious

 1. Boş, safsata, temelsiz
 2. Aslı esası olmayan
 3. Yanıltıcı, aldatıcı
 4. Yalan, yanlış, çürük

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fallacy of compositionfallaciousfallaciouslyfallaciousnessfallalfallfall a prey tofall a sacrificefall a victim tofall acrossfalfal açmakfal taşıfala bakmakfala ödemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın