fal açmak ne demek?

 1. Bakla, su, iskambil vb.ne bakarak gelecekte olacak şeyleri anlamaya çalışmak: “Tutun birer niyet de açayım size birer maydanozlu fal!” -O. C. Kaygılı.

fal taşı

 1. Falcıların fala bakmak için kullandıkları değişik biçim ve renklerdeki taş.

fal

 1. Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma, bakı
 2. Çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma becerisi.
 3. Yunanca "penis" anlamına gelen ön ek
 4. Bk. kutbakı
 5. İşlemek manasına mastar. (Osmanlıca'da yazılışı: fa'l)
 6. Uğur, baht, talih
 7. (en)Fortune.
 8. (en)Fortune-telling.
 9. (en)Fortunetelling.
 10. (en)Soothsaying.

açmak

 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
 3. Engeli kaldırmak.
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.
 7. Çevresini genişletmek.
 8. Birbirinden uzaklaştırmak.
 9. Almacı çalıştırmak için düğmeye basmak ya da düğmeyi çevirmek.
 10. (en)Offer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fal taşıfalfala bakmakfala ödemekfalafelfalakfalakafalaka değneğifalaka sopasıfalakacıfafafa anahtarıfa flatfa kümeaçmakaçmaaçma banyosuaçma düğmesiaçma kapamaaçma kapama belirteciaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın