fakir düşmek ne demek?

 1. Yoksullaşmak

yoksullaşmak

 1. Yoksul duruma gelmek, fakirleşmek
 2. (en)To become poor.
 3. (en)To become impoverished.

fakir

 1. Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı
 2. Olması gerekenden az
 3. Zavallı, kimsesiz
 4. Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san
 5. Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.
 6. yoksul
 7. Düşük gelirli
 8. Zavallı, garip.
 9. Derviş.
 10. Biçare, muhtaç, yoksul. İslam dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslam devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğrenim), yolculuk gibi durumlarda fakirlere yardım eder. Çağımızda insanların çoğunun yoksun olduğu sosyal güvenliğe kavuşturur. Bu sebeple de fakir-zengin arasında düşmanlık, zıddiyet, gerginlik, çatışma olmaz. Toplumda denge, huzur, mutluluk, sükun ve sosyal adalet sağlanır. (İnsanlardan istiğna ederek kendini ibadet ve taata, Kur'an ve iman ve İslamiyet hizmetine vakfeden zatlara da manen zengin manasına fakir denildiği de görülmüştür.)

fakir ama temiz giyimli kibar

 1. (en)Shabby genteel.

düşmek

 1. Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek
 2. Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek
 3. Yere devrilmek, yere serilmek.
 4. Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak.
 5. Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak.
 6. Yağmak.
 7. Vurmak, değmek, rastlamak
 8. Vakti gelmeden ölü doğmak.
 9. Sâkıt olmak, sukut etmek.
 10. Arkasından gitmek, peşini bırakmamak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fakirfakir ama temiz giyimli kibarfakir babasıfakir beyazlarfakir cevherfakir fukarafakir hastalara bakan rahibefakir hastanesifakir kimsefakir kiracıların sömürülmesifakidfakihfakihefakihetül cennetfakihetüş şitadüşmekdüşmek sukut etmekdüşmek üzere olmakdüşmedüşme alçalmadüşme dengesidüşme eğilimi olandüşme hastalığıdüşmandüşman ağzıdüşman başınadüşman çatlatmakdüşman düşmana gazel okumazdüşdüş azmasıdüş bakısıdüş çalışmasıdüş eylemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın