faj ne demek?

 1. Bk. bakteriyofaj
 2. Bakteriyofaj.
 3. Esneme.
 4. Bakteriyofaj.
 5. Yunanca "yeme" anlamında kullanılan son ek
 6. (en)Phage.

bakteriyofaj

 1. (Yun. bakterion: bakteri; phagein: yemek) Bakterileri enfekte eden virüs; bazı tipleri klonlama vektörü olarak kullanılan, bazıları litik (T4 fajı), bazıları da bakteri içinde lizogenik şekilde (bakteriyofaj lambda) çoğalan, kalıtım materyali DNA (T serisi fajlar, Lambda fajları, M13 gibi) ya da RNA (tütün mozaik virüsü) olan virüsler. Faj.
 2. Bakterileri yok eden virüslere verilen ad.
 3. Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.
 4. Bakterilerin ölümlerine neden olabilen virüslere verilen genel ad, faj, litik faj.
 5. (en)Bacteriophage, phage, bacterial virus.
 6. (en)Bact.
 7. (en)Bacteriophage.
 8. (al)Bakteriophage, Phage, Bakterienvirus
 9. (fr)Bactériophage, phage, virus des bactéries
 10. (fr)Bact

faj tipi

 1. Bir bakteri türünün bakteriyofaja duyarlılıkla ayırt edilen alt tipi.
 2. (en)Phage type.

fa

 1. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses.
 2. Bu sesi gösteren nota işareti.
 3. (en)The tone the syllable naming the fourth note of the diatonic scale in solmization.
 4. (en)Families Anonymous A self-help organization for families whose lives have been affected by the addiction of a family member.
 5. (en)Flight Attendant.
 6. (en)-- Russian AF command in charge of tactical fighters FAA - Federal Aviation Administration ; Fleet Air Arm ; -- Argentine AF FAB - -- Brazilian AF FAC - Forward Air Control; -- Chilean AF; -- Colombian AF FAE - Fuel Air Explosives; -- Ecuadorian AF FBW - -- Flight-Control system with electric signaling FCS - Flight Control System fire and forget missile - AAM or ASM with electronic signalling FIS - Fighter Intercept Squadron FLIR - Forward Looking Infra-Red FMS - Foreign Military Sale FSD - Full-Scale Development.
 7. (en)Law and principles in the Buddha School.
 8. (en)Firearms Act FAC: Firearms Acquisition Certificate.
 9. (en)Final approach.
 10. (en)In the Western do re mi, the 4th note, equivalent to ma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

faj tipifafafa anahtarıfa flatfa küme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın