fabrika markaları ne demek?

 1. Fabrikalarda üretilen malların üzerine konulan, o fabrikanın kütüğe yazdırdığı markalar.
 2. (en)Trade marks.
 3. (al)Warenziechen Marken
 4. (fr)Marques de fabrique

fabrika

 1. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi
 2. İşgücü kullanılarak, makine veya teknik yöntemlerle aramalların başka bir mal hâline dönüştürüldüğü mekân.
 3. Bk. üretimlik
 4. Sanayi mamüllerinin büyük ölçüde imal edildiği yer.
 5. (en)Factory.
 6. (en)Works.
 7. (en)Plant.
 8. (en)Mill.
 9. (en)Hacienda.
 10. (en)Workshop.

fabrika alamet i farikaları

 1. Bk. fabrika markaları

marka

 1. Resim veya harfle yapılan işaret.
 2. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça.
 3. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işaret.
 4. Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret.
 5. Bk. bellik
 6. (en)Trademark.
 7. (en)Mark.
 8. (en)Initials.
 9. (en)Identification mark.
 10. (en)Check.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fabrikafabrika alamet i farikalarıfabrika ayarlarıfabrika bacasıfabrika çıkış fiyatıfabrika dumanıyla kirlenmiş bölgefabrika fiyatıfabrika içifabrika işçisifabrika maliyetifabricfabric address notificationfabric dopefabric filterfabric finishingmarkaları bağımsız aktarmamarkaları bölümlememarkaları karıştırmamarkaları kullanma zorunluluğumarkaları uluslararası kütüğe yazımımarkaların aktarılmasımarkaların beynelmilel tescili nizamnamesimarkaların dağıtılmasımarkaların dayanıksızlığımarkaların ekonomik görevimarkalarmarkalar tüzesimarkalamamarkalama ölümümarkalama zorunluluğumarkalamakmarkalamamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın