fabrika bacası ne demek?

 1. Fabrikaların damlarını havanın yüksek tabaklarına vermek amacıyla yapılan binadan ayrı yüksek baca. (İnşaatçılık)
 2. (en)Chimney stack.

fabrika alamet i farikaları

 1. Bk. fabrika markaları

fabrika ayarları

 1. (en)Factory tools

baca

 1. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol
 2. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
 3. Çatı penceresi.
 4. Magmanın yeryüzüne püskürürken geçtiği yol; volkan bacası.
 5. Yanma sonucunda oluşan gaz ve dumanları binanın dışına ileten ve bir çekme yaratarak oksijenin ateşle temasını sağlayan düşey konumlu kanal.
 6. Bk. baca
 7. (en)Chimney.
 8. (en)Flue.
 9. (en)Funnel.
 10. (en)Shaft.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fabrika alamet i farikalarıfabrika ayarlarıfabrika çıkış fiyatıfabrika dumanıyla kirlenmiş bölgefabrika fiyatıfabrikafabrika içifabrika işçisifabrika maliyetifabrika markalarıfabricfabric address notificationfabric dopefabric filterfabric finishingbacası tütmekbacası tütmez olmakbacabaca başıbaca başlığıbaca borusubaca çekisibacbac bakteriyel yapay kromozombac ı ağnambac ı büzürgbac ı ubur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın