fırlatma evresi ne demek?

 1. Kalpte karıncık sisitolü sırasında karıncık içi basıncın semilunar kapakların basıncını yendiği ve kalpten damarlara kanın fırlatıldığı evre. Bu evrede kalbin kasılması izotoniktir. Hızlı ve yavaş fırlatma diye iki evreye ayrılır.
 2. (en)Ejection period.

fırlatma düzeneği ile ilgili

 1. (en)Catapult.

fırlatma kanalı

 1. Bazı canlıların üreme sisteminde bulunan ve salgının hızla dışarı çıkarılmasını sağlayan kanal. Ejakulator kanalı.
 2. Kimi canlıların üreme sisteminde bulunan ve salgının hızla dışarı çıkarılmasını sağlayan kanal.
 3. (en)Ejaculatory duct.
 4. (fr)Canal éjaculateur
 5. (la)Ejaculare: atmak

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fırlatma düzeneği ile ilgilifırlatma kanalıfırlatma kesesifırlatma koltuğufırlatma rampasıfırlatmafırlatmakfırlatmamakfırlatfırlatıcıfırlatılabilirfırlatılabilir koltukfırlatılan şeyfırlagfırlakfırlak dişfırlak gözlüfırlaklıkevresel devinimlerevresel zaman ezevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievrevraevraaçevraçevrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın