ezgici kadın ne demek?

 1. Ezgi söylemek için eğitilmiş kadın sanatçı.
 2. (en)Singer.
 3. (fr)Chanteuse, cantatrice

ezgici erkek

 1. Ezgi söylemek için eğitilmiş sanatçı.
 2. (en)Singer.
 3. (fr)Chanteur

ezgi

 1. Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi.
 2. Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi.
 3. Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi.
 4. Gidiş, yol, tarz, tempo.
 5. Üzüntü, sıkıntı.
 6. Beste.
 7. Söylemede sese verilen özel titrem.
 8. Belli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme.
 9. Makamla söylenen manzum söz.
 10. (en)Tune.

kadın

 1. Erişkin dişi insan, erkek veya adam karşıtı.
 2. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
 3. Evlenmiş kız.
 4. Bayan
 5. (mecaz) Hizmetçi bayan.
 6. Bk. haseki sultan.
 7. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri taşıyan kadın.
 8. Dişi cinsten erişkin insan.
 9. Evli ve itibarlı kadın, hanım.
 10. Eskiden bayan anlamında kullanılan bir san.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ezgici erkekezgiezgi koşuğuezgi sesiezgi vurgusuezgehankadınkadın aile reisikadın aklıkadın askerkadın astronotkadın atakadın atletkadın avcıkadın avcısıkadın bağıkadıkadı anlatışa göre fetva verirkadı ekmeğini karınca yemekkadı iyazkadı naibi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın