kadı iyaz ne demek?

  1. Lakabı: Ebu-l Fadl bin Musa el Yahsabi'dir. Muhaddislerin meşhurlarından ve edebiyatçılardan olup, 476 hicri tarihinde Site kasabasında doğmuş, sonra Endülüse geçerek Kurtuba'da ve diğer ilim merkezlerinde ilim tahsili yapmıştır. Daha sonra Site kasabasında uzun bir zaman durmuş, bir ara Garnata şehrinde kadılık yapıp, son ömrünü geçirdiği Merakiş şehrine gidip hicri 544 tarihinde vefat etmiştir. Te'lifatı pek çoktur. Kitab-ül İkmal, Envar-ül Meşarik, Ettenbihat kitapları hadis ilminde meşhurdur. (Osmanlıca'da yazılışı: kadî iyaz)

kadı anlatışa göre fetva verir

  1. Haksız kişi, olayı kendisini haklı gibi göstererek anlatırsa dinleyen ona hak verir.

kadı ekmeğini karınca yemek

  1. Kanunların uygulayıcısı olan kadının malına, kötü gözle bakılamaz ve dokunulamaz.

iyaz

  1. Yunanca, bir hastalık durumunu belirten son ek
  2. (Bak: Iyaz)
  3. (en)Iazis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kadı anlatışa göre fetva verirkadı ekmeğini karınca yemekkadı naibikadıkadıbkadıdkadıhkadıköy taşıkadıköy ustasıkadıköytaşıkadkadagankadağakadahkadaitchaiyaziyabiyab ü zehabiyadiyadetiyal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın