expressionistic ne demek?

  1. Ekspresyonist
  2. Dışavurumcu
  3. Ekspresyonizmle (gerçeğin edebi olarak sunumundan çok subjektif deneyimlerin ifade edilmesini vurgulayan 20'nci yüzyıl sanat akımı) alakalı veya ilişkili

ekspresyonist

  1. Dışa vurumcu.
  2. (en)Expressionist.

expressionistic theater

  1. Ekspresyonist tiyatro

expressionistic theatre

  1. Dışavurumcu tiyatro

Türetilmiş Kelimeler (bis)

expressionistic theaterexpressionistic theatreexpressionistexpressionismexpressionexpression builderexpression lengthexpression variableexpression vector
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın