exemplarily ne demek?

 1. Örnek olarak

örnek

 1. Bkz. eşantiyon, numune
 2. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model
 3. Göstermelik
 4. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil.
 5. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
 6. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey
 7. En iyi biçimde olan
 8. Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla, o maldan bedelsiz verdiği veya gönderdiği parça.
 9. Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam.
 10. Bir karar ya da yazının benzeri.

exemplar

 1. Sembol
 2. Timsal, misal
 3. Örnek, numune
 4. Suret, kopya, nüsha.
 5. Model, simge

exemplary

 1. Tavsiyeye şayan
 2. İbret teşkil eden
 3. Örnek alınacak
 4. Örnek, ibret verici

Türetilmiş Kelimeler (bis)

exemplarexemplaryexemplary damagesexemplificationexemplifier
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın