etkilenebilir ne demek?

  1. (en)Accessible, suggestible.

etkilen

  1. (en)[etkilenmek] be affected, be touched, be impressed, be thrilled, grip, impose, respond.

etkilenil erkesi

  1. Özel bir işlemin, bir tepkileşimin, başlayabilmesi için bir dizgeye verilmesi gerekli erke.
  2. Özel bir işlemin, bir tepkileşimin, başlayabilmesi için bir dizgeye verilmesi gerekli erke.
  3. (en)Activation energy.
  4. (al)Aktivierungsenergie
  5. (fr)Énergie d'activation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkilenetkilenil erkesietkilenimetkilenim çözümlemesietkileniriik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın