estimating ne demek?

 1. [estimate] tahmin etmek, kestirmek, değer biçmek, takdir etmek, hüküm vermek, biçmek
 2. Hesaplayarak

estimating equation

 1. Tahmin denklemi
 2. Kestirim denklemi

estimation

 1. Tahmin
 2. Fikir
 3. Görüş
 4. Paha biçme
 5. Değerlendirme
 6. İtibar
 7. Keşif, kanı
 8. Bkz. estimasyon
 9. Saygı
 10. Takdir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

estimating equationestimationestimation errorestimation of evidenceestimateestimate estimationestimate evaluationestimate of brightnessestimate priceestimableestimable adjestimablenessestimablyestimasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın