essene ne demek?

  1. Milâttan biraz evvel ve sonra Filistin'de yaşayan bir Musevi tarikatı mensubu.

essen

  1. Essen, batı Almanya'da bulunan bir şŸehir

essence

  1. Öz varlık, nefis
  2. Hakikat
  3. Öz, cevher, asıl
  4. Mahiyet
  5. Varlık
  6. Ruh
  7. Esans, ıtır.
  8. Nitelik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

essenessenceessence and appearanceessence of a thingessencesesseessebebü kelfailesselamünaleykümessess of chenopodiumessahessalavatessay
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın