erken blastosit ne demek?

 1. Embriyonik gelişmenin morula evresinden sonra blastosit oluşumundan başlayıp sarkma (hatching) evresinde bulunan embriyo
 2. (en)Early blastocyt.

erken

 1. Vaktinden önce, alışılan zamandan önce, er, geç karşıtı
 2. Sabahın ilk saatleri.
 3. (en)Before time.
 4. (en)Premature.
 5. (en)Matutinal.
 6. (en)Soon.
 7. (en)Betimes.
 8. (en)Early.

erken adrenarş

 1. (en)Premature adrenarche.

blastosit

 1. Zigotun mitoz bölünmesi sonucu oluşan embriyoner hücrelerden her biri
 2. Blastosist.
 3. (en)Blastocyte.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkenerken adrenarşerken aktarerken alerken ateşlemeerken ateşleme yapmaerken ateşleme yapmakerken baharerken benimseyenlererken boşalmaerkeerke aktaranıerke aralığıerke atlamasıerke dağılımıblastositblastosit göçüblastosit implantasyonublastositomblastosistblastoselblastoblastoceleblastocoelblastocoeleblastocoelicblastblast awayblast chestblast coolingblast furnace
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın