blast ne demek?

 1. Yunanca yeni hücreler verecek olan yapı ya da hücreyi gösteren ön ek.
 2. Yeni hücreler verecek olan yapı veya hücreyi gösteren ön veya son ek.
 3. Ani esen rüzgar, şiddetli rüzgar
 4. Düdük sesi
 5. Yaprakların soğuk veya rüzgârdan kavrulması, yanma
 6. Patlama, infilâk
 7. (argo) gürültülü eğlenti
 8. (argo) uyuşturucu maddenin kuvvetli etkisi
 9. Tahrip etmek, yıkmak
 10. Yakmak, kavurmak, mahvetmek
 11. Patlatmak, yıkmak, havaya uçurmak; lanet etmek, beddua etmek, bangır bangır çalmak, bas bas bağırmak, kavurmak (bitki)
 12. (la)Blast
 13. (en)Strong current of air; loud and startling noise; explosion; strong verbal attack; great time, lots of fun (Informal).

blast away

 1. Bangır bangır çalmak
 2. Ağır bir dille eleştirmek
 3. Şiddetle eleştirmek
 4. Üzerine gitmek

blast chest

 1. patlama sonrası göğüs içi kanamayla belirgin durum,

Türetilmiş Kelimeler (bis)

blast awayblast chestblast coolingblast furnaceblast furnace cementblast furnace gasblast himblast holeblast itblast offblasblaschke çarpımıblaschke productblaseblaspheme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın