equiponderate ne demek?

 1. Ağırlık yönünden eşitlemek
 2. Eşit olmak, denk gelmek.

ağırlık

 1. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne
 2. Değerlendirmelerde herhangi bir konu ya da evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.
 3. Takı
 4. Sorumluluk
 5. Etki, baskı, güçlük
 6. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak
 7. Sıkıntı
 8. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu
 9. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri
 10. Ağır olma durumu.

equiponderant

 1. Eşit ağırlıklı

equipoise

 1. Dengede tutmak
 2. Eşit kuvvetle karşı koymak
 3. Denge, muvazene
 4. Karşıt ağırlık, denge unsuru.
 5. Denge unsuru oluşturmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

equiponderantequipoiseequipollentequiposeequipotent
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın