enmeshed ne demek?

 1. Ağa düşürmüş
 2. Ağ gibi sarmış

ağa

 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
 3. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.
 4. Koca.
 5. Büyük kardeş, ağabey
 6. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
 7. Amir, baş, reis. eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan
 8. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.
 9. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
 10. Bir ailenin büyüğü.

enmesh

 1. Ağ gibi sarmak
 2. Ağa düşürmek
 3. Tuzağa düşürmek

enmeshing

 1. Ağa düşürmek
 2. Tuzağa düşürmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

enmeshenmeshingenmeshmentenmeleenmaenmarenmasenmasse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın