enjoinment ne demek?

 1. Emir

emir

 1. Osmanlı Devleti'nde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
 2. Peygamberimizin soyundan gelen.
 3. Büyük bir hanedana mensup kimse.
 4. Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı.
 5. Bir makamdan öbürüne geçerken görevliye verilen belge.
 6. Talimat, ferman.
 7. İstek.
 8. Abbasi Devleti'nde başkomutan.
 9. Borsada menkul değer alıp satmak amacıyla aracılara yazılı ya da sözlü biçimde yapılan bildirim.
 10. Bk. buyruk

enjoin

 1. İstemek
 2. Yasaklamak
 3. Menetmek
 4. Empoze etmek
 5. To ve herhangi bir mastar ile emretmek, tembih etmek
 6. Hareket tarzını tayin etmek

enjoinder

 1. Yasak, yasaklama, kısıtlama
 2. Buyruk, emir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

enjoinenjoinderenjoiningenjoyenjoy good health
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın