enjoin ne demek?

 1. Empoze etmek
 2. To ve herhangi bir mastar ile emretmek, tembih etmek
 3. Hareket tarzını tayin etmek
 4. İstemek
 5. Yasaklamak
 6. Menetmek

empoze

 1. Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan.
 2. (en)Imposed.
 3. (en)Mit gewalt auferlegt.

enjoinder

 1. Yasak, yasaklama, kısıtlama
 2. Buyruk, emir

enjoining

 1. Emretme
 2. Yasaklama
 3. Tembih etme
 4. Uyarma
 5. Haksız bir eylemi durdurma emri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

enjoinderenjoiningenjoinmentenjoyenjoy good healthenjambmentenjectable waterenjeksiyonenjeksiyon avans tertibatıenjeksiyon avansi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın