endüstri içi ticaret ne demek?

 1. Bir ülkenin aynı zaman diliminde aynı mal ya da aynı gruba giren malların hem dışalımını hem de dışsatımını yapması.
 2. (en)Intra industry trade.

endüstri

 1. Sanayi
 2. Bk. işleyim
 3. Bk. sanayi
 4. Fr. Sanayi, imalat, sanatlar. Hammaddeyi mamul eşya haline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1- Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit alet ve makinelerle eşya imalatıdır. 2- Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri halde ve çok miktarda yapılan imalattır.
 5. (en)Industrial.
 6. (en)Industry.
 7. (en)Industry sanayi.
 8. (en)Işleyim.
 9. (en)De man.

endüstri arzı

 1. Bk. piyasa sunumu

içi

 1. (en)Here, hither, over here.

ticaret

 1. Ürün, mal vb. alım satımı
 2. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği
 3. Bu etkinlikle ilgili bilim.
 4. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr.
 5. Satmanlik, satkanlık, tecim.
 6. Alım-Satım.
 7. (en)Mercantile.
 8. (en)Trade.
 9. (en)Commerce.
 10. (en)Business.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endüstriendüstri arzıendüstri atıl kapasitesiendüstri birligiendüstri bölgesiendüstri devrimiendüstri filmiendüstri ilişkileriendüstri işletmeciliğiendüstri kalıntılarıendüklemeli menevişlemeendüklemeli sertleştirmeendüklenenendüklenen akımendüklenen gerilimiçiiçi açılmakiçi almamakiçi bayılmakiçi beni yakariçi bos dingiliçi bos duvariçi boşiçi boş elipsiçi boş ovaliç acemilikiç acısıiç açıiç açıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın