employ to ne demek?

 1. iş vermek, çalıştırmak,görevlendirmek

employ force

 1. Güç kullanmak, güç istihdam etmek, kuvvet uygulamak

employ

 1. İstihdam etmek, iş vermek
 2. Harcamak, meşgul etmek
 3. Kullanmak, bir hizmet veya işte kullanmak
 4. Memur etmek
 5. Sarfetmek, vermek (vakit, enerji)
 6. Görev, hizmet, memuriyet
 7. Çalıştırmak, görevlendirmek

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

employ forceemployemployableemployeemploye statusemployedemployed meansemployeeemployee benefitsemployee idemplaceemplacementemplaneemplantasyonemplastictoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın