emeğin fiyatı ne demek?

 1. Bk. ücret

ücret

 1. İş gücünün karşılığı olan para ve mal
 2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
 3. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı.
 4. İşçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme. krş. maaş
 5. Emek karşılığında alınan para.
 6. Bk. ödemelik
 7. Hizmet karşılığı verilen şey.
 8. (en)Dues.
 9. (en)Charge.
 10. (en)Terms.

emeğin marjinal fiziki verimliliği

 1. Bk. emeğin marjinal verimliliği

emeğin marjinal maliyeti

 1. Üretim sürecinde kullanılan emekte bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişme.
 2. (en)Marjinal cost of labour.

fiyat

 1. Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
 2. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı.
 3. Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki
 4. Bir birim mal, hizmet ya da üretim faktörü ile satın alınabilecek para miktarı.
 5. Bk. eder
 6. (en)Price.
 7. (en)Cost.
 8. (en)Figure.
 9. (en)Terms.
 10. (en)Rate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emeğin marjinal fiziki verimliliğiemeğin marjinal maliyetiemeğin marjinal ürün değeriemeğin marjinal ürünüemeğin marjinal verimliliğiemeğin ortalama fiziki ürünüemeğin ortalama fiziki verimliliğiemeğin ortalama ürünüemeğin ortalama verimliliğiemeğin serbest dolaşımıemeği geçmekemeeme seme yaramamakeme yaramakEMEAemeçfiyatı artırmakfiyatı belirsizfiyatı düşmekfiyatı yükseltmekfiyatın düşeceği varsayılarak yapılan spekülasyonfiyatını belirlemekfiyatını indirmekfiyatını saptamakfiyatını sormakfiyatını yükseltmekfiyatfiyat açıklamasıfiyat adımıfiyat ağırlıklı dizinfiyat ağırlıklı endeks
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın