elektriğe yönelim ne demek?

 1. (Yun. taxis: düzenleme; trope: dönme) Elektrikle meydana gelen uyartılara verilen cevap. Galvanotaksi, galvanotropizm.
 2. (en)Galvanotropism, galvanotaxi.
 3. (al)Galvanotaxi
 4. (fr)Galvanotropisme

elektriğe bağlamak

 1. (en)Tee across.

elektriğe dönüştürmek

 1. (en)Electrify.

yönelim

 1. Bkz. oryantasyon
 2. Yönelme durumu.
 3. Kendi durumunu veya bulunduğu yerin durumunu başka yerlere göre belirleme.
 4. Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlar karşısında belirlediği tutum.
 5. Bitki, hayvan vb. canlı varlıkların, ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında, bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum, güne doğrulum, tropizm.
 6. Bir buzsul ya da bir özdecik içinde öğecik kümelerinin ya da o özdeciklerin belirli doğrultularda yönelmiş olarak düzenlenimleri.
 7. Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlarda kendi yönünü, tutumunu belirlemesi.
 8. Bir kimsenin türlü ilişkiler içinde yer ve zamanı seçme, koşulları değerlendirme konusunda bilinçli olarak davranması.
 9. (en)Tropism doğrulum.
 10. (en)Tropizm.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

elektriğe bağlamakelektriğe dönüştürmekelektriği açmaelektriği kesmeelektriği kesmekelektrical networkelektrifikasyonelektra karmaşasıelektra kompleksielektretyönelimyönelim etkisiyönelimselyönelikyönelik bağdeğeryönelik yayınyönelyönyön adlarıyön alıcısıyön atlasıyön belirleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın