elasmoyit pullar ne demek?

 1. Sikloyit ve ktenoyit olmak üzere iki tipi olan ve sadece kemik maddesinden oluşmuş ince kemik plakçıklar.
 2. (en)Elasmoid scales.

elasmobranches

 1. Keski solungaçlılar

elasmobranchii

 1. Bk. keski solungaçlılar
 2. Keski solungaçlılar.
 3. (la)Elasmobranchii

pul

 1. Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
 2. Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal levhacık
 3. Tavla oyununda kullanılan, plastik, tahta vb.nden yapılmış yassı yuvarlak levhacık.
 4. Vida, cıvata vb. şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık.
 5. Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük kâğıt.
 6. Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri.
 7. Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık
 8. Pula benzeyen, pulu andıran.
 9. Yıldız kesimli kereste yüzeyinde rastlanan; damarlara dik açılı, ince, istikrarsız ve kesik kesik hareler.
 10. Yassı kemiklerin düz levha biçimindeki kısmı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

elasmobrancheselasmobranchiielaselassElassoma evergladeipulları dökülmekpulları postalamadan önce damgalamakpullarını ayıklamapullarını ayıklamakpullarla süslepullarla süslemekpullamapullamakpullamamakpullanmapullanmakpullpull (something) offpull a boatpull a bonerpull a face
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın