elasmobranchii ne demek?

  1. Bk. keski solungaçlılar
  2. Keski solungaçlılar.
  3. (la)Elasmobranchii

keski solungaçlılar

  1. (Yun. elasmos: keski; brangchia: solungaç) Balıklar (Pisces) sınıfından bir alt sınıf ya da modern sınıflandırmaya göre çeneli ağızlılar (Gnathostomata) üst sınıfından, kedi ve köpek balıklarını içine alan, iskeletleri kıkırdaktan yapılmış, bazı türlerinde plâkoyit tipte pul olan, solungaç yarıkları 5-7 çift, yüzme keseleri olmayan, heteroserk kuyruk yüzgeçleri olan türleri içine alan bir sınıf.
  2. Çeneli ağızlılar (Gnathostomata) üst sınıfından, vatoz ve köpek balıklarını içine alan, iskeletleri kıkırdaktan yapılmış, plakoit pul tipine sahip, solungaç yarıkları 5
  3. (en)Elasmobranches.
  4. (al)Elasmobranchier
  5. (fr)Plagiostomes
  6. (la)Elasmobranchii

elasmobranches

  1. Keski solungaçlılar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

elasmobranches
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın