eksicik borusu ne demek?

  1. Alçak basınçlı bir uçun ile doldurulmuş ya da tümüyle boşaltılmış ve içine işlevine uygun sayıda üşekler yerleştirilmiş cam boru.
  2. (en)Terrnionic valve, termionic tube.
  3. (al)Elektronenröhre
  4. (fr)Tube électronique

eksicik bilgisi

  1. Yüksek ve çok yüksek sıklıkta dalgalı akımlarla ilgili gereç ve aygıtlar geliştiren ve erkin eksiciklerin özelliklerine dayanan uygulamalı doğabilim.
  2. (en)Elecktronics.
  3. (al)Elektronik
  4. (fr)Électronique

eksicik bulutu

  1. Bir eksicik boşalım borusunun üşekleri arasındaki bölgede bulunan durgun eksicik yığılımı.
  2. Bir öğeciğin çekirdeği çevresinde yerleşen eksicikler kümesi.
  3. (en)Electron cloud.
  4. (al)Elektronenwolke
  5. (fr)Nuage d'électrons

boru

  1. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
  2. Borazan
  3. Kullanım yerine göre çapı değişebilen genellikle camdan yapılmış içinde üşekler bulunan, havası alınmış ya da amaca uygun uçunlarla doldurulmuş yuvak biçimli kapalı gereç. Temel parçacıkları algılayan Geigerborulanndan televizyon görüntüborusuna ve eksicikborularına değin değişik kullanım yerleri vardır.
  4. (en)Pipe.
  5. (en)Trumpet.
  6. (en)Horn.
  7. (en)Clarion.
  8. (en)Conduit.
  9. (en)Drain.
  10. (en)Duct.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eksicik bilgisieksicik bulutueksicik çekerliğieksicik çiftieksicik çoğaltıcısıeksicikeksicik dağılımıeksicik dalga boyueksicik demetieksicik derişimieksieksi antagonisteksi artı noktasıeksi bakisimli matriseksi çarpıklıkborusu öten kimseborusu ötmekborusunu çalmakborusuzborusal boslukboruboru ağıboru anahtarıboru anahtarı koluboru askısıborbor çeliğibor hidrürlerbor hücresibor karbür
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın