eksi dışsal tasarruflar ne demek?

 1. Tüketicilerin kendi dışından kaynaklanan ve gönençlerinin azalmasına yol açan etkiler.
 2. Bk. eksi dışsal ölçek ekonomileri
 3. (en)External diseconomies, negative externalities, negative neighbourhood effects, negative side effects.

eksi dışsal ölçek ekonomileri

 1. Üreticilerin kendi dışından kaynaklanan, verimliliğin azalmasına ve maliyetlerinin artmasına yol açan etkiler. krş. eksi dışsal tasarruflar 2
 2. (en)Negative external economies of scale.

eksi

 1. Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs.
 2. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı.
 3. Bir imlemede artı doğrultunun tersine yönelmiş sayılara verilen im.
 4. Yalnız iki eşlemi bulunan nesneler den birine verilen im;eksi yük gibi.
 5. Sayıların sıfırdan küçük olanlarına verilen im.
 6. İki sayıdan, iki nicelikten birini ötekinden çıkarma işlemini belirleyen im.
 7. (en)Negative negatif.
 8. (en)Minus nakıs.
 9. (en)Minus.
 10. (en)Negative.

eksi antagonist

 1. (en)Negative antagonist.

dışsal

 1. Dışla ilgili, dışa ilişkin, haricî.
 2. Bir modelde önceden belirlenmiş, veri olarak alınan herhangi bir etken.
 3. Bir dizgenin dışından gelen, dışı ile ilgili.
 4. Bir dizgenin dışından gelen, dışı ile ilgili.
 5. (en)External.
 6. (en)Exogenous.
 7. (al)Aussenseitig, von aussen
 8. (fr)Earériewr

tasarruf

 1. Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
 2. Tutum.
 3. Para biriktirme, artırım.
 4. Bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin tüketilmeyen, yani harcanmayan kısmı.
 5. Cari gelirin bir kısmının tüketilmeden gelecekte kullanılmak üzere ayrılması
 6. Harcama. ~ nisâbı: harcama özgürlüğü (Verfügungsfreiheit). ölüme bağlı ~: ölüme bağlı harcama.
 7. İdare ile kullanmak. Sarfetmek. Tutum. Sahib olmak. İdare etmek. Sahiblik. Kullanma hakkı.
 8. (en)Provident.
 9. (en)Saving.
 10. (en)Economy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eksieksi antagonisteksi artı noktasıeksi bakisimli matriseksi çarpıklıkeksi dışsal ölçek ekonomilerieksi dirençeksi faiz oranıeksi gelir vergisieksi geribeslemeekseksaeksaltasyoneksanguinasyoneksanguinatdışsaldışsal biriktirimlerdışsal değerdışsal değişkendışsal ekonomik şoklardışsal ekonomilerdışsal eksi ekonomidışsal eksi ekonomilerdışsal finansmandışsal gereksinmedışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın