ehl i divan ne demek?

 1. Bk. divan üyeleri

divan üyeleri

 1. Padişah divanını oluşturan üyeler: Sadrazam, kubbe vezirleri, kaptanpaşa, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, defterdarlar, nişancı, vezir aşamasındaysa yeniçeri ağası, derya kaptanı (XVI. yüzyıldan önce), ile yine Divanda hazır bulunan ama oturmayıp ayakta görev yapanlara verilen ad: reisülküttap, çavuşbaşı, kapıcılar kethüdası, büyük ve küçük tezkerecilerdir.

ehl i hibre

 1. (ehlihibre) - bilirkişi

ehl i hibre ehl i vukuf

 1. Bilirkişi.

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

divan

 1. Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.
 2. Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser.
 3. Sedir
 4. Meclis
 5. Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser.
 6. Eskiden yaşamış şairlerin şiirlerinin toplandığı kitap.
 7. (en)Day bed.
 8. (en)Divan.
 9. (en)Ottoman.
 10. (en)Couch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ehl i hibreehl i hibre ehl i vukufehl i salıbehl i salıb seferleriehl i seyfehlehl i vukufehlebehlemehlen ve sehleneheh işteehabbehabbı ehibbaehabbı emvalii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın