eşdeğerlilik ne demek?

  1. Eşdeğerde olma durumu.
  2. (en)Equivalency.
  3. (fr)Équivalence

eşdeğerlilik katsayısı

  1. Bir testin iki eşdeğerli örneğinin uygulanmasıyle o test üzerine elde edilen güvenirlik kestirimi.
  2. (en)Coefficient of equivalance.

eşdeğerli

  1. (Lat. aequivalens = eş değerli, değerce eş olan) : 1- Bir başka değerin yerine konabilen (değer). 2- (Mantıkta) Kaplamı ve anlamı aynı olan, ama tanımlarında değişiklik gösteren (önerme ve terimler). Aralarında mantıksal eşitlik bulunan (terim ya da önermeler). (Ör. A B'nin babasıdır ve B A'nın oğludur.), eşgeçerli ile eşanlamlıdır.
  2. (en)Equivalent.
  3. (fr)Équivalent
  4. (la)Aequivalens

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşdeğerlilik katsayısıeşdeğerlieşdeğerli çevrimeşdeğerli elektronlareşdeğerli testeşdeğerlikeşdeğerleyim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın