eşcan ne demek?

  1. (Şecen. C.) Şecenler, elemler, gamlar, kederler, tasalar, sıkıntılar, ıztırablar.

eşca

  1. en cesur, en yiğit kişi
  2. Daha yiğit, pek kahraman. En şecaatli.

eşcar

  1. (Şecer. C.) Ağaçlar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşcaeşcareşcarı bağeşcarı müsmireeşcinseleş açıeş açılareş açılıeş adlı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın