gümrük antlaşması ne demek?

 1. Gümrük vergileriyle ilgili ülkeler arasında yapılan antlaşma.
 2. (en)Customs treaty.

gümrük

 1. Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer
 2. Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi.
 3. Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu.
 4. Eşya ve kişilerin ülke sınırlarından giriş ve çıkışlarında denetimlerinin yapıldığı ve vergilerin tahakkuk ettirildiği kamu kuruluşu.
 5. Bk.gümrük vergisi
 6. (en)Customs, duty.
 7. (en)Customs.
 8. (en)Customhouse.
 9. (en)Duty.
 10. (en)Tariff.

gümrük alındısı

 1. Gümrük vergilerini ödeyene verilen alındı.
 2. (en)Customs receipt.
 3. (fr)Guittance douanière

antlaşma

 1. İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, pakt.
 2. Bu durumu belirten belge.
 3. İki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı yazılı sözleşme.
 4. İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak ve iktisadi ilişkiler gibi konularda yasal sonuçlar doğurmak üzere yapılan sözleşme.
 5. (en)Treaty, pact, convention.
 6. (en)League.
 7. (en)Treaty.
 8. (en)Alliance.
 9. (en)Covenant.
 10. (en)Concordat.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gümrükgümrük alındısıgümrük ambarıgümrük antreposugümrük bağışıklığıgümrük bakanlığıgümrük belgesigümrük beyan formugümrük beyanıgümrük beyanında bulunmakgümrüğe bildirilmemiş malgümrüğe göstermegümrüğe ibraz ve tevdigümrüğe tabigümrüğe tabi malantlaşmaantlaşmakantlaşmalı bildirmelik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın