eğik biçme ne demek?

 1. Ekseni tabanına dikey olmayan biçme.

eğik çap

 1. Symphysis pelvina'nın ön ucundan promontorıum’a uzanan eğik hat, diameter konjugata.
 2. Symphysis pelvina'nın ön ucundan promontorium'a uzanan eğik hat, diameter konjugata.
 3. (en)Diameter conjugata.
 4. (la)Diameter conjugata

eğik çekim

 1. Eğik çerçeveleme sonucu, görüntünün sağa ya da sola eğik olarak yer aldığı görüntü.
 2. (en)Lateral shot, canted shot.
 3. (al)Schräge Aufnahme (Einstellung)
 4. (fr)Plan oblique

biçme

 1. Yontulmuş yapı taşı.
 2. Prizma.
 3. Biçmek işi.
 4. Karşı güreşçinin ayağını tırpanla yerden kesip devirme.
 5. Kullanılacağı ışığa uygun, saydam maddeden (örneğin görünür ışık için camdan, morötesi ya da kızılaltı için kuvarstan) yapılma üçgenbiçme; sinema ve televizyonda çeşitli optik dizgelerde ya da optik hilelerde kullanılır.
 6. (en)Prism, optical prism.
 7. (en)Plank.
 8. (en)Deal.
 9. (en)Cutting.
 10. (en)Sawing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eğik çapeğik çekimeğik çerçevelemeeğik çizgieğik çizgilereğikeğik dağıtıcı ışıklıkeğik dairesel konieğik düzeyeğik düzlemeğiçeğiçmeneğidemireğidemirieğbeeğdieğdirişeğdirmebiçmebiçme panobiçmekbiçmemekbiçbiçarebiçare olmakbiçarelikbiçe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın