doyum olmamak ne demek?

  1. 1) bir şeyden bıkılmamak: “İnsanına, nimetine, hayaline, hürriyetine, şairine, şarabına doyum olmuyor.” -N. Hikmet. 2) bir şey yetmemek, bir şeye kanamamak; 3) bir şeyi çok fazla beğenmek.

doyum akimi

  1. (en)Saturation current

doyum noktası

  1. İstek ve gereksinimlerin en üst sınırı.
  2. Bir ülke, bölge veya piyasanın bir mal veya hizmete yönelik isteminin tamamen karşılanmış olması. Bu nokta mal ya da hizmet tüketiminin nüfusa oranı biçiminde tanımlanır.
  3. Marjinal Fayda Kanununa göre bir maldan tüketilen miktar arttıkça, her bir birimden sağlanan faydanın giderek azalıp sıfıra ulaştığı nokta.
  4. (en)Saturation point.

olmamak

  1. O şeyden hoşlanmamak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doyum akimidoyum noktasıdoyumdoyuma ulaşmakdoyumevidoyumludoyumlukdoyumluk değildoyumlulukdoyumsuzdoyulmadoyulmakdoyulmamakdoya doyadoya doya bakmakdoya doya eğlenmedoya doya seyretmekdoya doya yapmakolmamakolmamasını dilemekolmamışolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın