dondurarak kurutmak ne demek?

 1. (en)Freeze dry.

freeze

 1. Dondurmak, buzlanmak
 2. Donmak, buz kesilmek
 3. Çok üşümek
 4. Buz tutmak
 5. Buz haline getirmek, buz bağlamak
 6. Fiyatları dondurmak, narh koymak
 7. Dış ülkelere ait banka mevduatını dondurmak
 8. Donma, don

dondurarak kurutma

 1. Su içeren bitki, mikroorganizma, hayvan doku ve organlarının su içeriklerinin ortamdan uzaklaştırılması veya biyolojik çözeltilerin konsantre edilmesi ve canlılıklarının korunması için çözücünün uzaklaştırılması amacıyla yapılan dondurarak kurutma yöntemi, liyofilizasyon. Özellikle, aşı hazırlanmasında ve protein özütlenmesinde kullanılır.
 2. Donmuş balıkların vakumlu sistemde kurutulması işlemi.
 3. (en)Lyophilization.
 4. (en)Freezing dry.
 5. (en)Freeze drying.

dondurarak çöktürülmüş plazma

 1. Kan bankalarında bir vericiden alınan plazmanın hızlı bir biçimde dondurulması ve antihemofilik faktörden zengin bir fraksiyon oluşturacak biçimde yavaş olarak eritilmesi suretiyle elde edilen plazma.
 2. (en)Cryopresipitat plasma.

kurutmak

 1. Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek
 2. Bitki canlılığını yitirmek.
 3. Bazı sebze ve meyvelerin buharlaştırılmasıyla kuru bir durum almasını sağlamak.
 4. Cılız duruma getirmek, zayıflatmak.
 5. Yiyecek ve içecekleri yiyip bitirmek.
 6. Uğursuzluk getirmek, yok etmek
 7. (en)Dry up.
 8. (en)Dehydrate.
 9. (en)Bake.
 10. (en)Cure.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dondurarak kurutmadondurarak çöktürülmüş plazmadondurarak saklamadonduraçdondurkurutmakkurutmakurutma aygıtıkurutma birimikurutma cihazıkurutma dolabıkurutkurutaçkurutankurutan kimse kurutucu şeykurukuru adiyabatik oranıkuru ağırlıkkuru akükuru başına kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın