donduraç ne demek?

 1. Derin dondurucu, dipfriz.

derin

 1. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
 2. Yüzeyden içeri inen.
 3. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan.
 4. Yoğun
 5. Uzun süren
 6. Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan
 7. İçten gelen.
 8. Uyanılması güç, ağır (uyku).
 9. yüzeyi tabanından uzak olan
 10. Çok gelişmiş, çok ilerlemiş.

dondurarak çöktürülmüş plazma

 1. Kan bankalarında bir vericiden alınan plazmanın hızlı bir biçimde dondurulması ve antihemofilik faktörden zengin bir fraksiyon oluşturacak biçimde yavaş olarak eritilmesi suretiyle elde edilen plazma.
 2. (en)Cryopresipitat plasma.

dondurarak kurutma

 1. Su içeren bitki, mikroorganizma, hayvan doku ve organlarının su içeriklerinin ortamdan uzaklaştırılması veya biyolojik çözeltilerin konsantre edilmesi ve canlılıklarının korunması için çözücünün uzaklaştırılması amacıyla yapılan dondurarak kurutma yöntemi, liyofilizasyon. Özellikle, aşı hazırlanmasında ve protein özütlenmesinde kullanılır.
 2. Donmuş balıkların vakumlu sistemde kurutulması işlemi.
 3. (en)Lyophilization.
 4. (en)Freezing dry.
 5. (en)Freeze drying.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dondurarak çöktürülmüş plazmadondurarak kurutmadondurarak kurutmakdondurarak saklamadondur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın