dokumacı kuşu ne demek?

  1. (en)Weaver bird.

weaver

  1. Dokumacı, çulha
  2. Dokumacı

dokumacı kuşugiller

  1. Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, gagaları koni biçiminde ve kuvvetli, tohum ve böceklerle beslenen türlere sahip bir familya.
  2. (en)Weawer birds.
  3. (fr)Tisserins
  4. (la)Ploceidae, ploceus: dokumacı kuşu

dokumacı

  1. Dokumacılık yapan kimse
  2. (en)Weaver.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dokumacı kuşugillerdokumacıdokumacıkuşugillerdokumacılıkdokumacılık ile ilgilidokumadokuma bitkileridokuma fabrikasıdokuma fabrikasidokuma ile ilgilikuşu kuşla avlarlarkuşun ince tuylerikuşun tüylerikuşurkuşuri eşcarkuşutakuşkuş ağıkuş akarıkuş avcısıkuş avı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın