dispersiyon sertlesmesi ne demek?

 1. (en)Dispersion hardening

dispersion

 1. Dağılma, ayrışma
 2. Dağılım
 3. Dağınıklık
 4. Koloid solüsyonu
 5. Yahudilerin sürgün sonrası dağılmaları
 6. Bkz. dispersiyon
 7. Dağıtım

dispersiyon

 1. Bk. ayrılım
 2. Bk. serpinme
 3. Bk. serpinti
 4. Dağılım
 5. Bk. dağılım
 6. Herhangi bir maddenin, başka bir madde içinde homojen ve küçük parçacıklar halinde yayılması.
 7. Bk. dağınım
 8. (en)Dispersion.

dispersiyon eriyik

 1. Çok ince katı taneciklerin su vb. sıvılarda erimeden dağılması durumu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dispersiyondispersiyon eriyikdispersibledispersible tabletdispersifdispersif yansımadispersing agentdispers boyadispersaldispersal areadispersantdispersatsertlesme derinliğisertlessertlestirsertlestirmesertlenmesertlenmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın