disarmingly ne demek?

  1. Dostça, sakin bir şŸekilde, rahatlatıcı bir şŸekilde, uzlaşŸtırıcı bir şŸekilde

disarming

  1. Zararsız hale getiren, yatışŸtıran, kendini sevdiren

disarm

  1. Silahsızlandırmak, silahtan tecrit etmek, silâhını almak
  2. Zararsız hale getirmek
  3. Şüpheyi bertaraf etmek, dost kazanmak
  4. Silâhını elinden almak
  5. Silahları bırakmak
  6. Bir memleketin silahlı kuvvetlerinin sayısını azaltmak veya sınırlamak
  7. Silahsız bırakmak, silahsızlandırmak, silahsızlanmak, silahı bırakmak; zararsız hale getirmek; yatıştırmak; şüphesini gidermek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

disarmingdisarmdisarmamentdisardisaridan evlenme ile ilgili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın