disarmament ne demek?

  1. Silahsızlanma, silahları bırakma, silahların sınırlandırılması.
  2. Silahsızlanma, silahları bırakma; zararsız hale getirme

disarm

  1. Silahsızlandırmak, silahtan tecrit etmek, silâhını almak
  2. Zararsız hale getirmek
  3. Şüpheyi bertaraf etmek, dost kazanmak
  4. Silâhını elinden almak
  5. Silahları bırakmak
  6. Bir memleketin silahlı kuvvetlerinin sayısını azaltmak veya sınırlamak
  7. Silahsız bırakmak, silahsızlandırmak, silahsızlanmak, silahı bırakmak; zararsız hale getirmek; yatıştırmak; şüphesini gidermek

disarming

  1. Zararsız hale getiren, yatışŸtıran, kendini sevdiren

Türetilmiş Kelimeler (bis)

disarmdisarmingdisarminglydisardisarda tanimlanan veridisaridan evlenme ile ilgili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın