dis teget çember ne demek?

 1. (en)Inscribed circle

inscribed

 1. İz bırakmış
 2. İçine çizilmiş
 3. Kayıtlı
 4. Tescil edilmiş
 5. Yazılı, kaydedilmiş

dis

 1. Engel, olumsuzluk.
 2. (en)Dys.
 3. Önek zıt oluş
 4. Uzaklaştırma
 5. Ayrı
 6. Olmayan (olumsuz bir kelimenin anlamını kuvvetlendirici ek)
 7. Yapılan bir şeyi bozma anlamına gelen bir önek.

dis çizgili yazitipi

 1. (en)Outlined font

çember

 1. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
 6. Aşılması, çözümü güç durum.
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
 8. Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.
 9. Bk. dolam
 10. Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

disdis çizgili yazitipidis daglamadis modemdis penceredis teknisyenidis telidisa sasilikdisabilitidisabilitydidi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferanstegeategea kralıTegenariaTegenaria agrestistegergtegtegabbitegabbürtegabitegabün
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın