dikkati çeken şey ne demek?

 1. (en)Cynosure

cynosure

 1. Ilgi çeken kimse, dikkat çeken şey, örnek alınan şey, küçükayı, kutupyıldızı
 2. Dikkati çeken şey.

dikkati çekme

 1. Bk. uyarı
 2. (en)Salience, saliency.

dikkati çekmek

 1. (en)Stand out in relief, be in relief against.

çeken

 1. Arabada hamutun iki yanına takılan kayış şerit. (Yuva *Bucak -Burdur)

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dikkati çekmedikkati çekmekdikkati başka tarafa çekmedikkati başka yöne çekmekdikkati başka yöne çekmek için söylenen sözdikkati dağıtmakdikkati dağıtmak için ortaya atılan konudikkati nazardikkati odaklamadikkati toplayan şeydikkatdikkat çekecek derecededikkat çekendikkat çeken dosyadikkat çeken seyçekençeken kimseçeken tarafçekendemiriçekeneçekecekçekekçekek yeriçekelçekelemeçekçek arabanıçek defteriçek defteri kabıçek dili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın