dikkat çeken şey ne demek?

 1. (en)Eye catcher, stopper, cynosure.

dikkat çeken dosya

 1. İncelemeler sonucunda suç olabileceği veya olayla ilgili olabileceği değerlendirilen dosya.

dikkat çeken sey

 1. (en)Curiosity

çeken

 1. Arabada hamutun iki yanına takılan kayış şerit. (Yuva *Bucak -Burdur)

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dikkat çeken dosyadikkat çeken seydikkat çekendikkat çekecek derecededikkat çekicidikkatdikkat çekici biçimdedikkat çekici hareketlerdikkat çekici reklam yapmakdikkat çekmedikkadikkafalıdikkafalılıkdikdik açıdik açılıdik alasıdik ark izçekençeken kimseçeken tarafçekendemiriçekeneçekecekçekekçekek yeriçekelçekelemeçekçek arabanıçek defteriçek defteri kabıçek dili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın