dialing properties ne demek?

 1. Çevirme özellikleri

çevirme

 1. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi
 2. Çeviri.
 3. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
 4. Çevirmek işi, tedvir.
 5. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.
 6. Bağlı ortaklık hisselerinin ana şirket ortaklarına verilmesiyle gerçekleştirilen şirket ayırma ve/veya satma biçimi.
 7. Bk. çevirim
 8. Bk. tercüme
 9. Yavrunun doğum için uygun gelişe çevrilmesi işlemi, versiyon.
 10. (en)Turning.

dialing prompt

 1. Çevirme bilgi ısteği

dialing

 1. Arama, çevirme, numara çevirme veya bir telefon bağŸlantısı sağŸlamak üzere tuşŸlara basma işŸi

properties

 1. Sahne eşyaları, sahne elbiseleri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dialing promptdialingdialing codedialing errordialing fromdialing mistakedialing modemdialing optionsdialing phonedialing policydialing preferencesdialdial againdial all linesdial area codedial aspropertiesproperties of number systempropertiedpropertyproperty capitalproperproper careproper classproper componentproper condition
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın