dialing preferences ne demek?

 1. Çevirme tercihleri

çevirme

 1. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi
 2. Çeviri.
 3. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
 4. Çevirmek işi, tedvir.
 5. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.
 6. Bağlı ortaklık hisselerinin ana şirket ortaklarına verilmesiyle gerçekleştirilen şirket ayırma ve/veya satma biçimi.
 7. Bk. çevirim
 8. Bk. tercüme
 9. Yavrunun doğum için uygun gelişe çevrilmesi işlemi, versiyon.
 10. (en)Turning.

dialing

 1. Arama, çevirme, numara çevirme veya bir telefon bağŸlantısı sağŸlamak üzere tuşŸlara basma işŸi

dialing code

 1. Telefon kodu

preferences

 1. [preference] yeğleme, tercih, yeğ tutma, tercih hakkı, öncelik, rüçhan hakkı, imtiyazlı hisse senedi
 2. Yeglenen

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dialingdialing codedialing errordialing fromdialing mistakedialing modemdialing optionsdialing phonedialing policydialing primary numberdialdial againdial all linesdial area codedial aspreferencespreferencepreference blankpreference bondpreference dividendpreference share
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın