dezmoz ne demek?

 1. Bağ dokusu hastalığı.
 2. (en)Desmosis.

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

dezmozom

 1. (Yun. desmos: bağ; soma: vücut) Hayvan epitel dokularında yan yana gelen hücreler arasında teşekkül eden birleşme yerleri. Kemerdezmozomlar hücrenin çevresini devamlı bir kanal şeklinde sarar. Noktadezmozomlar (spot, düğmedezmozomları) halkasal bir temas noktası teşkil eder. Yarıdezmozomlar (hemidezmozom) bazal lâminaya bitişik hücrede bulunur ve integrin grubu moleküllerle matrikse bağlanmıştır. Noktadezmozomlarda karşılıklı gelen hücre zarlarında plâkoglobin denilen proteinden oluşan adezyon plâğı bulunur. Hücreler arası aralık biraz daha geniş olup iki hücre kaderin grubu dezmoglein, dezmokolin gibi ipliksi proteinlerle birbirine bağlanır.
 2. (en)Desmosome.
 3. (en)Desmosom.
 4. (al)Desmosom
 5. (fr)Desmosome
 6. (fr)Desmosom
 7. (la)Macula adherens, macula: nokta; ad: ye, ya; haerere: yapışmak

dezmodonti

 1. Dosmodontun veya alveolo ligamentin inflamasyonu.
 2. (en)Desmodontit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dezmozomdezmodontidezmodontozdezmogleindezmoiddezmoid reaksiyonudezmetildizepamdezmindezdezabiyedezagregasyondezaminasyondezaminaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın