destedadı teslim ne demek?

 1. Teslim elini veren, itaat eden, uyan. (Osmanlıca'da yazılışı: deste-dad-ı teslim)

destedad

 1. El veren, yardım eden. (Osmanlıca'da yazılışı: deste-dad)

deste

 1. Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
 2. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza.
 3. Çok.
 4. Aynı cinsten onluk bir küme.
 5. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.
 6. Şiilerde muharrem ayı töreninde geçit alayı.
 7. Demet, tutam, bağlam.
 8. On yapraklık altın varak defter
 9. Tutam, bağ, demet, kabza.
 10. (en)Deck.

teslim

 1. Bir şeyi sahibine verme.
 2. Emanet alınan bir şeyi sahibine geri verme.
 3. Bırakma, devretme, terk etme.
 4. Ol veya teslim oluyorum sözü.
 5. Gerçek olduğunu söyleme, doğrulama.
 6. Fasıl müziğinde peşrevin ve saz semaisinin her hanesi sonunda tekrarlanan parça.
 7. Teslim ol veya teslim oluyorum sözü.
 8. Bir emaneti verme.
 9. (en)Delivery.
 10. (en)Handing over.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

destedaddestedeste destedeste yapmakdestecdesteciteslimteslim adresiteslim alanteslim alınıyorteslim alınmışteslim almateslim alma durumuteslim alma hatasıteslim alma tarihiteslim almaktesliteslibteslifteslihteslihatı askeriye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın